Keskin Kaymakamlığı - Etik Komisyonu
 

 
 
 
 
 Etik Komisyonu Nedir
 
 
 

Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatle gerçekleştirir. "Kamil insan; kişisel olarak ciddi, büyüklere hizmet ederken saygıyı elden bırakmayan, halka karşı çok nazik olan ve onları yönetirken de adaletli davranan kişidir."

 

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in, 29’ncu maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere, İlçemiz Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

Başkan ve Üyeler

 
 
 
                                                                                                                                               
                
                                                                                                                                               Abbas SAKALLI
                                                                                                                                           Yazı İşleri Müdürü
                                                                                                                                        Etik Komisyonu Başkanı
 
                                                                                                                                                                                     
      
                                Halil DİNÇSOR                                                                                                                                                              Serdal AVCI
                        İlçe Özel İdare Müdürü                                                                                                                                               İlçe Tarım Müdürü V.
                         Etik Komisyonu Üyesi                                                                                                                                                Etik Komisyonu Üyesi
 
 
 
 
İsim ve İletişim
Abbas SAKALLI (Etik Komisyonu Başkanı)            -      515 3286
Halil DİNÇSOR (Etik Komisyonu Üyesi)               -      515 3070
Serdal AVCI (Etik Komisyonu Üyesi)                   -      515 3060
 
 
 
 
aa
aa